Gram Panchayat Vasad ગ્રામ પંચાયત વાસદ


ગામમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ

 

(1) એપ્રોચ રોડ :

- નેશનલ હાઈવે નં.8 ઉપરથી વાસદમાં પ્રવેશવાનો પાકો આર.સી.સી. રસ્તો.

- વાસદ બોરસદ સ્ટેટ હાઈવે નં.7 થી વાસદમાં પ્રવેશવાનો પાકો આર.સી.સી. રસ્તો.

- વાસદ બોરસદ સ્ટેટ હાઈવે નં.7 થી વાયા રેલ્વે સ્ટેશન બસ સ્ટેશનથી પ્રવેશવાનો પાકો રોડ.

(2) ગામના પાદરથી ગ્રામ પંચાયત સુધીનો પાકો રસ્તો :

- નેશનલ હાઈવે નં. 8 ઉપરથી વાસદમાં પ્રવેશવાનો પાકો આર.સી.સી. રસ્તો.

- વાસદ બોરસદ સ્ટેટ હાઈવે નં. 7 થી વાસદમાં પ્રવેશવાનો પાકો રસ્તો.

- વાસદ બોરસદ સ્ટેટ હાઈવે નં. 7 થી વાયા રેલ્વે સ્ટેશન, બસ સ્ટેન્ડથી પ્રવેશવાનો પાકો રોડ.

(3) ગામમાં પાણીની સુવિધાઓ :

- પીવાના પાણીની ટાંકી 30,000 ગેલન (1,80,000 લીટર) ક્ષમતા.

- પીવાના પાણીની ટાંકી 30,000 ગેલન (1,80,000 લીટર) ક્ષમતા.

- ત્રણ બોરકૂવાઓ :   (1) જુનો 50 હોર્ષ પાવર મોટર

                     (2) નવો 50 હોર્ષ પાવર મોટર

                     (3) દેવપુરા 50 હોર્ષ પાવર મોટર

- સમગ્ર ગામમાં પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈનો 9 ,6 તથા 3 ની પાણીની પાઈપ લાઈનની વ્યવસ્થાઓ કરેલ છે.

- કાંચલાપુરા ત્રણ હેન્ડપંપ :   (1) બાલાભાઈ રાવળના મકાન પાસે.

                              (2) ભાથીજીના મંદિર પાસે.

                              (3) ટોલ નાકા પાસે.

- જેતાંપુરા હેન્ડ પંપ :

        (1) કુમારશાળા, રામદેવજી મંદિર પાસે, પ્રવિણભાઈ ચંદુભાઈના મકાન પાસે.

        (2) જેઠાભાઈ ભગવાનભાઈના મકાન પાસે.

        (3) રમણભાઈ શંકરભાઈના મકાન પાસે.

        (4) નટુભાઈ પરસોત્તમભાઈના મકાન પાસે.

        (5) છોટાભાઈ દેસાઈભાઈના ખેતર પાસે.

        (6) કાન્તિભાઈના મકાન પાસે.

        (7) રાવજીભાઈના મકાન પાસે.

(4) સ્નાનાઘર સહિતના ગામ તળાવો :

- ગામના મધ્યે 3 હેક્ટર ક્ષેત્રફળનું ગામ તળાવ.

- જોગાનું તળાવ.

- વડાળાં વિસ્તારમાં તળાવ.

- નાગ તળાવ (ગામ તળાવ કિનારે સ્નાનાઘર , ધોબીઘાટ ઉપલબ્ધ છે.)

(5) પ્રાથમિક શાળાના ઓરડા :

વિગત

શિક્ષકો

વર્ગ

ઓરડા

પ્રાથમિક કુમારશાળાના ઓરડાઓ

11

1 થી 7

16

પ્રાથમિક કન્યાશાળાના ઓરડાઓ

11

1 થી 7

15

પ્રાથમિકશાળા કાચલાપુરામાં ઓરડાઓ

3

1 થી 5

3

પ્રાથમિકશાળા જેતાપુરામાં ઓરડાઓ

3

1 થી 7

3

(6) બાલમંદિર : શ્રીમતી હરખાબેન ફુલાભાઈ પટેલના સૌજન્યથી બાલમંદિર.

(7) કોમ્યુનિટિ હોલ :

        - ધર્મશાળા દરેક જ્ઞાતિ માટે લગ્નવાડી, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો ઉતારાની રૂમો સહિત.

        - લગ્ન હોલ : (1) પટેલ વાડી , (2) પટેલ પાર્ક, (3) નિલકંઠ પાર્ક

(8) ગૌચર વિસ્તાર : નદીનો ગૌચર વિસ્તાર છે. જેથી ગૌચર નથી.

(9) પંચાયત ઘર :

- મિટીંગ હોલ સહિતની (6) રૂમો વાળા પંચાયત ઘરની સગવડ છે.

- તલાટી કમ મંત્રીશ્રીની અલગ ઓફીસ છે.

(10) કોમ્પુટરીકરણ દફતર :

સમગ્ર ગ્રામજનોના સહીયારા પ્રયાસ થકી વાસદ તા.જી.આણંદ ગ્રામ પંચાયતને ઈન્ટરનેટક્ષેત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક કદમ ગુજરાત સરકારમાંથી મેળવી પોતાની ગામની, તાલુકાની, જીલ્લાની ગુજરાત સરકારની, અને ભારત દેશની ઓળખાણ અર્થે www.vasad.com નામની વેબસાઈટ લોન્ચ કરેલ છે. ગ્રામ પંચાયતનું સંપૂર્ણ દફતર કોમ્પ્યુટરરાઈઝ કરી ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે એક નવું કદમ સર કરેલ છે. મકાનોના આકારણી રજીસ્ટર 2, 7/12 અને 8/અ ના પુરાવાઓનું રજીસ્ટર પત્રક, અરજી પાવતી કાર્યક્રમ, પુરાવાઓ કોમ્પ્યુટરરાઈઝ કરવામાં આવેલ છે. અને ખેડૂતોના તથા ગામના નાગરીક હોવાના પુરાવાઓ, જેવા કે આકારણી પત્રક, 7/12 અને 8/અ ની નકલો પણ વેબસાઈટ ઉપર ઓનલાઈન મુકી ભારતની સૌપ્રથમ કોમ્પ્યુટરરાઈઝ ગ્રામ પંચાયત તરીકેનું બહુમાન મેળવવા તૈયારીઓ કરેલ છે.

(11) હવાડાની સુવિધોઓ : પશુઓને પીવાના પાણીની હવાડાની વ્યવસ્થા તળાવ કિનારે ઉપલબ્ધ છે.

(12) વીજળીકરણ :

        - 24 ક્લાક વીજળીની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.

        - ગામે 66 કે.વી. મધ્ય ગુજરાત વીજ કુ.નું. સબ સ્ટેશન છે.

        - જાહેર દિવાબત્તી     :

        - હેલોજન લાઈટ      :

        - ટ્યુબ લાઈટ         :

        - નદી કિનારે કાચલાંપુરા વિસ્તારમાં વીજળીકરણ થયેલ છે.

        - જેતાંપુરા વિસ્તારમાં વીજળીકરણ થયેલ છે.

(13) ખાળકૂવાઓ / શોષખાડા :  સમગ્ર ગામમાં ગંદાપાણીના નીકાલ માટેની ગટર વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે.

(14) વ્યક્તિગત સામુહિક શૌચાલય : ઘરદીઠ શૌયાલયો ઉપલબ્ધ છે. જેથી સામુહિક શૌચાલયની જરૂરીયાતનો પશ્ર્ન નથી.

(15) ઉકરડાનું વૈકલ્પિક જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવામાં આવેલ છે.

        - જાહેર માર્ગ ઉપર કોઈપણ જગ્યાએ ઉકરડા નછી.

        - ઉકરડા માટે અલગ જગ્યાઓ છે. જેથી આરોગ્યને લગતા કોઈ જ પ્રશ્ર્ન નથી.

 
     
Gujarat - Official Portal of Gujarat Govt. GSWAN india.gov.in Gujarat Tourism Vibrant Gujarat