Gram Panchayat Vasad ગ્રામ પંચાયત વાસદ


ગ્રામપંચાયત વાસદમાં મળતી સુવિધાઓ

 

v     7/12 અને 8 અ ની કોમ્પ્યુટરરાઇઝ નકલો

v     જન્મ મરણની કોમ્પ્યુટરરાઇઝ નકલો

v     ઇ-ગ્રામ યોજનાના વિવિધ ફોર્મ

v     લગ્ન નોંધણીધારા હેઠળ નોંધાયેલ લગ્ન

v     કોમ્પ્યુટરરાઇઝ વિવિધ દાખલા ઃ

v     રહીશનો દાખલો

v     ચાલચલગતનો દાખલો

v     આવકનો દાખલો

v     બી.પી.એલનો દાખલો

v     વિધવા સહાય માટે તમામ દાખલા

v     જ્ઞાતિનો દાખલો

v     સરકારની વિવિધ યોજનામાં જોયતા દાખલા અને ફોર્મ

v     બી.પી.એલ. યોજના હેઠળ વિજળીકરણ

v     ગ્રામ્ય ઝુપડાં યોજના હેઠળ વીજળીકરણ

v     રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન માહિતી અધિકારીની માહિતી

v     વીજબીલ કલેકશન સેન્ટર ગ્રામ પંચાયત, વાસદ કચેરીમાં

v     ઇન્દિરા આવાસ લાભાર્થીઓની સંખ્યાઃ  

v     સરદાર આવાસ લાભાર્થીઓની સંખ્યાઃ  

v     ડો.આંબેડકર આવાસઃ 

v     નિર્મળ ગામ યોજનામાં પસંદગી પામેલ ગામ શૌચાલયઃ

v     રા.ગ્રા.રોજગાર બાંહેધરીઃ (N.R.E.G.A):    

v     જોબકાર્ડ ધરાવતા ઇસમઃ  

v     N.R.E.G.A બોરીબંધનું કામઃ  48 બોરીબંધ

v     પાણી પુરવઠા યોજનામાં બોરની સંખ્યાઃ 

v     વડાળાં પાણીનો બોર

v     કાચલાપુરા પાણીનો બોર

v     જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ 24 કલાક વિજળીની સુવિધા

 
     
Gujarat - Official Portal of Gujarat Govt. GSWAN india.gov.in Gujarat Tourism Vibrant Gujarat